OHSAS Belgesi | TS 18001 (OHSAS) Sertifikası

iş güvenliği zengin bir gelecek için küçük bir yatırımdır..

Anahtar Kelimeler
OHSAS belgesi, iş güvenliği, işçi sağlığı, risk analizi, acil durum planı, TS 18001, sertifikası

OHSAS belgesi nedir ? TS 18001 (OHSAS) belgesi nasıl alınır ?

TS 18001 (OHSAS) standardı, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesini sağlamak için, iş sağlığı ve güvenliği  yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu, iş sağlığı ve güvenliği  performans kriterlerinin durumunu belirtmediği gibi bir yönetim sisteminin tasarımı için ayrıntılı şartları da kapsamaz. Bu standart aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa uygulanabilir;
a) Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak, İş sağlığı ve güvenliği  risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir iş sağlığı ve güvenliği  yönetim sistemi oluşturmak,
b) Bir iş sağlığı ve güvenliği  yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
c) Kuruluşun beyan ettiği iş sağlığı ve güvenliği  politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak,
d) Bu uyumu başkalarına göstermek,
e) Kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği  yönetim sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesini / tescilini sağlamak,
f) Bu standardın şartları ile uyumun sağladığını tayin ve bu durumu beyan etmek.
Bu standardın bütün şartlarının, herhangi bir iş sağlığı ve güvenliği  yönetim sistemine dahil edilmesi amaçlanmıştır. Uygulamanın kapsamı kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği  politikası, faaliyetlerin yapısı ile çalışmaların riskleri ve karmaşıklığı gibi faktörlere bağlı olacaktır. Bu standart ile ürün ve hizmet güvenliğinden ziyade iş sağlığı ve güvenliğinin ele alınması amaçlanmıştır.

Uygulamada olan en son revizyonu şu an için 2007 yılında yürürlüğe giren OHSAS 18001:2007 versiyonudur.   Bir firmanın OHSAS 18001:2007 standardına ilişkin belgelendirilebilmesi için bu standartla ilgili kriterleri eksiksiz bir biçimde yerine getirmesi bir zorunluluktur. Belgelendirme süreci ana hatları ile planlama, ön denetim ve belgelendirme denetimlerinden oluşmaktadır. Sertifikasyon sürecinin tamamlanması ancak ön denetim ve sonrasında gerçekleştirilen belgelendirme denetiminin başarı ile tamamlanması ile mümkündür. Belgelendirme süreci ile ilgili detaylı anlatım Hizmet süreci bölümünde yer almaktadır.

Denetim sonrasında almaya hak kazanılan belge 3 sene geçerlidir. Yayın ve son kullanım tarihleri sertifika üzerinde tanımlanmaktadır. Son kullanım tarihi sonunda belge adi kağıt durumuna düşmekte ve geçerliliğini yitirmektedir. Bunun yanında denetim  sonrasında  almaya  hak  kazanılan  belgelerin  3  yıl geçerli olabilmesi için denetim ekibi tarafından belirlenen periyotlarda (minimum senede 1 kez olmak üzere) gerçekleştirilen ara denetimleri başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili detaylar başvuru sonrasında karşılıklı olarak imzalanan sözleşme metninde tanımlanmaktadır.

Özellikle riskli faaliyet konuları olan firmalar için, çalışmalar esnasında güvenliğin tesis edilmesi amacına yönelik bir standarttır. Yöneticiler kurumlarında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin risklerin tam olarak tespiti, tespit edilen risklerin ortadan kaldırılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması hususunda OHSAS 18001 standardından faydalanmalıdır. Söz konusu standart temel mantığı itibari ile aynı zamanda iş sağlı ve güvenliği mevzuatına tam uyumu beraberinde getirmektedir. Sonuç olarak OHSAS 18001:2007 standardı çalışanların sağlık ve güvenliklerinin sağlanması, şartların sürekli iyileştirilmesi, mesleki risklerin önlenmesi, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması ve bu konuda alınacak önleyici ve koruyucu tedbirler ile çalışan ve temsilcilerin eğitimi, bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması konusundaki usul ve esasları düzenlemektedir.    

Denetimler sonrasında başarılı sonuçlar alınan firmaların oluşturdukları sistemi etkin bir biçimde kullanması aşağıda belirtilen faydaları sağlamaktadır:

  • Tüm faaliyetlere ilişkin risklerin azaltılması,
  • Çalışan motivasyonunun artırılması,
  • Çalışan performansının artırılması,
  • Ulusal / Uluslararası mevzuata uyum.

Online İletişim Formu

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için istek, öneri veya şikayetlerinizi online iletişim formu ile iletebilirsiniz.