ISO 9001 Belgesi | ISO 9001 Sertifikası

kalite mutlak müşteri memnuniyetidir..

Anahtar Kelimeler
ISO 9001 belgesi, ISO 9001 KYS, kalite yönetim sistemi, kalite belgesi, kalite sertifikası, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO sertifikası, ISO belgesi, ISO 9001 sertifikası

ISO 9001 belgesi nedir ? ISO 9001 belgesi nasıl alınır ?

ISO 9001 belgesi konusunda uzmanlarımıza danışabilir, belgelendirme süreçleri ile ilgili bilgi alabilirsiniz..

ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardı gereklerinin karşılandığı bir doküman yapısının oluşturulması ve talep edilen minimum kalite kayıtlarının tutularak uygulamanın gerçekleştirilmesi ISO 9001 belgelendirmesinin gerçekleştirilmesi için gerek şarttır.

ISO 9001 bir ürün kalite belgesi değildir. Üreticinin yönetim sistemi ile ilgilidir. ISO 9001 standardı doğrudan ürün kalitesine odaklanmaz, müşterinin şartlarının net olarak belirlenmesini, bu şartların tam olarak sağlanması için sürekli iyileştirme prensibiyle işletilen bir yönetim sistemi kurulmasını tavsiye eder.

Kısaca ISO 9001 kalite yönetim sistemi kendini sürekli iyileştiren, müşteri odaklı bir sistemdir.

Akreditasyon süreci

ISO 9001 belgelendirmesinde çokça bahsi geçen konulardan birisi de akreditasyondur. ISO 9001 belgelendirmesi gönüllülük esasına dayanan bir süreçtir. Belgelendirme kuruluşları ticari işletmelerin talepleri doğrultusunda ISO 9001 standardına uygunluğu denetler ve ISO 9001 standardı gereklerinin yeterli derece de karşılandığına kanaat getirdiğinde ticari işletme adına bir sertifika düzenler. Belgelendirme sürecinin tarafsız ve etkin bir şekilde yürütüldüğünün kontrol ve teyit edilmesi işlemi akreditasyon olarak adlandırılabilir. TÜRKAK (Türkiye), UKAS (İngiltere), ANAB (Amerika Birleşik Devletleri), TGA (Almanya), Jas-Anz (Avustralya-Yeni Zelanda) ve CAI (Çek Cumhuriyeti) belli başlı akreditasyon kurumlarıdır.

Kobigem çeşitli ülkelerin akreditasyon kurumlarının akredite ettiği çözüm ortakları ile belgelendirme denetiminizin talep ettiğiniz akreditasyon kapsamında gerçekleşmesine imkan sağlamaktadır. Şimdilik TÜRKAK (Türkiye) ve JAS-ANZ (Avustralya-Yeni Zelanda)  akreditasyonlarını alternatif olarak sunabiliyoruz. Belgelendirme denetimi taleplerinizde akreditasyon seçiminizi lütfen belirtiniz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ;
  • Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar,
  • Fire oranlarını azaltır,
  • Karlılığı artırır,
  • Personel çalışma verimliliğini artırır.

Online İletişim Formu

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için istek, öneri veya şikayetlerinizi online iletişim formu ile iletebilirsiniz.