ISO 14001 Belgesi | ISO 14001 Sertifikası

dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldık..

Anahtar Kelimeler
ISO 14001 belgesi, Çevre Yönetim Sistemi, ISO 14001 sertifikası, ISO 14001 çevre yönetim sistemi sertifikası

ISO 14001 belgesi nedir ? ISO 14001 belgesi nasıl alınır ?

Bu standart, bir kuruluşun, yükümlü olduğu yasal ve diğer şartları dikkate alan politika ve amaçları geliştirmesine ve uygulamasına imkân veren bir çevre yönetim sistemi için gerekli şartları ve önemli çevre boyutları hakkında bilgiyi kapsar. Bu standart, kuruluşun kontrol altında tutabildiği ve etkileyebildiği çevre boyutlarına uygulanır. Bu standardın kendisi, özel çevre performansı kriterleri tespit etmez. Bu standart, aşağıdaki hususları amaçlayan herhangi bir kuruluşa uygulanabilir.
a) Bir çevre yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesi,
b) Kuruluş tarafından beyan edilen çevre politikasına uymanın taahhüt edilmesi,
c) Aşağıdaki hususlardan herhangi birisi yoluyla bu standarda uyumun gösterilmesi,
1) Öz belirleme ve öz beyanda bulunulması,
2) Müşteriler gibi, ilgili taraflarla olan uyumun doğruluğunun araştırılması,
3) Kuruluşun dışındaki bir tarafça öz beyanın doğruluğunun araştırılması,
4) Haricî bir kuruluş tarafından çevre yönetim sisteminin belgelendirmesinin/tescilinin araştırılması.
Bu standardın bütün şartlarının, herhangi bir çevre yönetim sistemine dahil edilmesi amaçlanmaktadır. Bu standardın uygulama alanı; kuruluşun çevre politikası, faaliyetlerinin mahiyeti, ürünleri ve hizmetleri ile bulunduğu yerin çalışma şartları gibi faktörlere bağlıdır.

Uygulamada olan en son revizyonu şu an için 2004 yılında yürürlüğe giren ISO 14001:2004 versiyonudur.   Bir firmanın ISO 14001:2004 standardına ilişkin belgelendirile bilmesi için bu standartla ilgili kriterleri eksiksiz bir biçimde yerine getirmesi bir zorunluluktur. Belgelendirme süreci ana hatları ile planlama, ön denetim ve belgelendirme denetimlerinden oluşmaktadır. Sertifikasyon sürecinin tamamlanması ancak ön denetim ve sonrasında gerçekleştirilen belgelendirme denetiminin başarı ile tamamlanması ile mümkündür. Belgelendirme süreci ile ilgili detaylı anlatım Hizmet süreci bölümünde yer almaktadır.

Denetim sonrasında almaya hak kazanılan belge 3 sene geçerlidir. Yayın ve son kullanım tarihleri sertifika üzerinde tanımlanmaktadır. Son kullanım tarihi sonunda belge adi kağıt durumuna düşmekte ve geçerliliğini yitirmektedir. Bunun yanında denetim  sonrasında  almaya  hak  kazanılan  belgelerin  3  yıl geçerli olabilmesi için denetim ekibi tarafından belirlenen periyotlarda (minimum senede 1 kez olmak üzere) gerçekleştirilen ara denetimleri başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili detaylar başvuru sonrasında karşılıklı olarak imzalanan sözleşme metninde tanımlanmaktadır. ISO 14001:2004 sistemi bütün sektörlerdeki firmalara hitap eden bir standarttır ve genel olarak çevreye duyarlı bir yapının oluşturulabilmesi için gerekli kriterleri tanımlamaktadır. Bu standarda ilişkin çalışmaların eksiksiz bir biçimde gerçekleştirilmesi, firmaların çevresel etkilerini tespit etmesini ve gerekli önlemleri almalarını sağlamaktadır. ISO 14001:2004 Standard sertifikasyonu, yöneticiler tarafından belirlenen politika metni ile bir prestij ve güven sembolüdür. Ancak belgelendirme çalışmalarının tamamlanması yöneticileri rehavete sokmamalıdır. Yönetim olarak oluşturdukları sisteme (denetimle onaylanan ve uygun görülen) harfiyen uymak en önemli kuraldır. Bunun tesisi ile başarı ve başarının devamlılığı mümkün olabilir bu unutulmamalıdır.

Denetimler sonrasında başarılı sonuçlar alınan firmaların oluşturdukları sistemi etkin bir biçimde kullanması aşağıda belirtilen faydaları sağlamaktadır:

  • Ulusal / Uluslararası mevzuata uyum,
  • Çevresel performansın artırılması,
  • Masrafların azaltılması,
  • Kaynaktan başlayarak kirliliğin kontrol altına alınması,
  • Enerji tasarrufu sağlanması,
  • Malzeme giderlerinin azaltılması.

Online İletişim Formu

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için istek, öneri veya şikayetlerinizi online iletişim formu ile iletebilirsiniz.